Technisch Constructie Dossier

Bij de eerste ingebruikname keuring van een attractie of speeltoestel, moet aangetoond worden dat het toestel voldoet aan de normen en veiligheidseisen die het WAS voorschrijft. Als eerste zal de keuringsinstantie het Technisch Constructie Dossier beoordelen. In dit dossier wordt het toestel uitvoerig beschreven, berekend, getekend en geanalyseerd. AmusementProf is gespecialiseerd in het maken van deze documentatie. De volgende documenten moeten in het Technisch Constructie Dossier aanwezig zijn:

- Lijst met toegepaste normen en voorschriften

- Ontwerp- en gebruiksomschrijving

- Tekeningenpakket

- Berekeningen

- Elektrische, hydraulische en pneumatische diagrammen

- Risicoanalyse

- Overzichtsplan met vluchtroutes

- Gebruikshandleiding

- Logboek

 

Na beoordeling van het Technisch Constructie Dossier, zal de keuringsinstantie het toestel daadwerkelijk komen inspecteren. Er wordt gecontroleerd of het toestel overeenkomt met de gegevens die in het Technisch Constructie Dossier worden genoemd. Als alles naar behoren is, wordt een certificaat afgegeven voor het speeltoestel of attractie, het “Certificaat van goedkeuring”.

 

Heeft u vragen over het Technisch Constructie Dossier of een ingebruikname keuring? Neem gerust contact met ons op.

Voor meer informatie over het Technisch Constructie Dossier, klik op onderstaande link.

Inhoud Technisch Constructie Dossier